top of page
Depositphotos_202863484_L.jpg

O XportKat

Wspieranie MedTech w odkrywaniu nowych rynków i walidacji MVP

Rozważ XportKat jako kontynuacja twojego zespołu w RA. Twój doradca, kolega i niezawodny asystent.

Inteligentne rozwiązania Xportkat zapewniają bezpieczną osłonę, która  chroni MedTech/HealthTech na rynkach UE, USA oraz Azji i Pacyfiku w krytycznych obszarach:  

 • Wspieranie rejestracji wyrobów medycznych z klas ryzyka I - IIb w UE i USA do spełnienia  wymagania regulatora
   

 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
   

 • Proaktywne zabezpieczenie przed możliwymi roszczeniami klientów.

121_edited_edited.jpg

Wzmocnienie dzięki rozwiązaniom RA

Nasze portfolio rozwiązań  obejmuje, będąc  nie ograniczony do:
 

 • Inżynieria/rozwój produktów MedTech
   

 • Wdrażanie systemów zarządzania i rozwiązań certyfikacyjnych:  ISO13485, ISO27001, ISO27701, GDPR, HIPPA itp.

 • Zgodność z wymaganiami regulatorów rynków docelowych: UE, USA, RF, kraje azjatyckie
   

 • Wybór jednostek notyfikowanych NB, upoważnieni przedstawiciele w UE
   

 • Wyszukiwanie partnerów i dealerów na rynkach UE, USA, krajów azjatyckich

 • Granty Europejski

bottom of page